congtyluathungnguyenheader980
May 14, 2016

Tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng Khái niệm Trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp xảy ra là ngoài sự mong muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng. Song, tranh chấp trong kinh doanh là vấn đề tự nhiên và tất yếu của bất kỳ nền kinh tế nào, vấn đề là […]

Tranh tụng